Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens 

Bubbly Bellyscan & Print
Yana Van Puyvelde

Kortrijkstraat 341
9700 Bevere (Oudenaarde)

hi@bubblybelly.be
0494 23 28 85

Ondernemingsnummer: BE0761 532 053

Toepasselijkheid

Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Bubbly zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle andere algemene voorwaarden worden als onbestaande beschouwd.  

Offerte

Een offerte wordt vrijblijvend opgemaakt en is 30 dagen geldig. Andere afspraken rond de geldigheid van een offerte op maat worden daarop weergegeven.

Cadeaubon

Cadeaubonnen zijn tot 1 jaar na aankoop geldig, zoals steeds duidelijk beschreven. Indien het bedrag niet in 1 beurt is opgebruikt, blijft het resterende bedrag op de cadeaubon staan. We geven geen restbedrag terug en cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten. Cadeaubonnen kunnen zowel voor de verschillende aangeboden sessies, als in de fysieke shop gebruikt worden.

Levering

Correcte en tijdige levering van de bestelde producten worden gegarandeerd indien de nodige informatie tijdig werd aangeleverd. De aangegeven levertermijnen zijn ter indicatie en zijn steeds afhankelijk. 

Indien er sprake is van verzuim door derden van wie de levering afhankelijk is, kan Bubbly niet aansprakelijk worden gesteld. Ophaling en verzending zijn steeds mogelijk maar afhankelijk van het gekozen product.

Annulatie

Het is mogelijk om je afspraak kosteloos te annuleren tot 24 uur op voorhand, maar dit enkel via telefoon (0494232885) of e-mail (hi@babybelly.be) (niet via sociale media). De klant krijgt dan een afspraak voor een ander moment. Indien de klant zonder verwittigen niet komt opdagen zijn wij genoodzaakt 50€ te rekenen.

Aansprakelijkheid 

Deelname aan alle activiteiten van Bubbly is geheel op eigen risico. Bubbly kan niet aansprakelijk worden gesteld voor allergische reacties op producten, lichamelijk letsel of schade/kwijtraken van eigendom tijdens de sessies. 

Klachten of schade aan de geleverde goederen dienen binnen de 2 dagen te worden gemeld op het emailadres hi@bubblybelly.be.

Bubbly kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van eender welke aard van de geleverde producten die rechtstreeks aan de klant worden bezorgd door derden (koerierdienst) en schade omwille van foutieve informatie waarvoor de klant verantwoordelijk is. 

Wel zal Bubbly samen met de klant op zoek gaan naar een passende oplossing wanneer er schade wordt vastgesteld bij de klant. 

Auteursrecht

Op de branding van Bubbly rust er auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele manier worden openbaar gemaakt, verspreid of vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming. 

Het logo werd ontworpen door AS buro. Indien u graag een ontwerp van AS buro wilt gebruiken moet er ook altijd, na schriftelijke toestemming, de naam vermeld worden : © AS buro of naam van de klant © Bubbly Bellyscan & Print. 

Indien dit toch gedaan wordt zonder toestemming wordt een compensatie in rekening gebracht die in de verhouding staat tot de ontwerpkost.

Toepasselijk recht

De overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.

Alle geschillen van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit onderhavig contract, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van het arrondissement Oudenaarde.